DORADZTWO PODATKOWE


DORADZTWO PODATKOWE

Doradzamy głownie w zakresie:

1.Prawa podatkowego ( podatek dochodowy, ryczałt, PCC, podatek od spadków i darowizn, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od wynagrodzeń itp.)

2.Prawa pracy

3.Ubezpieczeń społecznych

4. PFRON-u

5. Działalności gospodarczej w tym: 

  • zakładanie i likwidacja
  • zarząd skucesyjny 
  • form opodatkowania i formy prawne przedsiębiorstwa

Spotkania sprzyjają rozmowom na wielu innych płaszczyznach.