KSIĘGOWOŚĆ I OBSŁUGA KADROWA


KSIĘGOWOŚĆ I OBSŁUGA KADROWA

Działamy w oparciu o informacje i dokumenty. Często rozmawiamy z klientami i analizujemy to co padło w trakcie rozmowy. Rozmowy i ich analiza skutkują konkretnymi rozwiązaniami dla klienta np. wyborem uproszczonej zaliczki, wnioskiem o zwolnienie środków z konta VAT, jednorazową amortyzacją środków trwałych, wnioskiem o układ ratalny itp.

W ramach obsługi księgowej prowadzimy:

 • KPiR ( książkę przychodów i rozchodów) 
 • Ryczałt
 • Ryczałt z najmu
 • Kartę Podatkową
 • Księgi Handlowe
 • Ewidencje VAT,
 • Ewidencje Środków Trwałych

Obliczamy zobowiązania z tytułu podatków, składamy wzmagane przepisami deklaracje VAT, deklaracje PCC, deklaracje akcyzowe.

Ponadto sporządzamy wszelkie rozliczenia i informacje roczne tj. PIT 4, PIT 11, PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 39. RMUA, IWA, IFT itd.

Rozliczenia z uwzględnieniem dochodów zagranicznych również nie są nam obce.

Dajemy naszym klientom bezpłatny dostęp do platformy gdzie :

 • jest możliwość wystawiania faktur i kontrowania ich płatności
 • umieszczamy dane  takie jak podatki, ZUS, informacje o przychodzie, kosztach i dochodzie firmy za dany miesiąc,
 • prowadzimy wykaz pracowników, zleceniobiorców wraz z datami ważności umów, badan lekarskich , szkoleń BHP
 • wysyłamy przypomnienia mailowe o zbliżających się terminach wykonania badan, BHP, zakończenia umów, płatności podatków, ZUS-u.

Nasza usługa kadrowa i placowa obejmuje: 

 • przygotowanie wszelkich dokumentów związanych z zatrudnieniem, przedłużeniem i zwolnieniem pracowników/ zleceniobiorców
 • prowadzenie akt osobowych 
 • pełna obsługę zwolnień lekarskich ( wraz z wystawieniem i przekazaniem odpowiednich zaświadczeń do ZUS)
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników 
 • obliczenie wynagrodzeń
 • zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych 
 • sporządzanie deklaracji ZUS 

Wychodząc na przeciw aktualnym potrzebom w zakresie zatrudniania:

 • składamy wnioski o zezwolenie na prace
 • rejestrujemy Oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi 
 • wspomagamy proces załatwiania jednolitego zezwolenia na pobyt i prace.